Werkpost Groen

Werkpost Groen is een hovenierswerkpost. Wij verrichten diverse groenwerkzaamheden in de brede regio van Arnhem en Nijmegen zoals (bos)maaien, hagen knippen, snoeien, schoffelen, bladblazen en vegen. We zijn een sociaal-maatschappelijke leer- en werkplek op het gebied van groenonderhoud.

Bij Werkpost Groen werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.